Amaya с ново финансово споразумение с Исай и Марк Шейнберг

януари 12th, 2017 | by admin
Amaya с ново финансово споразумение с Исай и Марк Шейнберг
Новини
0

Amaya Gaming, канадския покер оператор, подписа нов финансов договор с Исай и Марк Шейнберг, бившите собственици на PokerStars. На 1 февруари, Amaya трябваше да изплати дълга си от US$ 197.7 милиона. Съгласно новата сделката за разсрочено плащане, Amaya трябва да плати стойността на невъзстановимите такси за закъснение от три месеца, за да може да отложи крайния срок.

Обратно през 2014 г., Amaya придобити PokerStars, управляван от Шейнберг, за US $ 4,9 милиарда долара. Amaya плати $ 4,7 милиарда за активите на Rational Group незабавно в брой и да отложи останалото плащане. Канадската компания получи срок до 1 февруари да изплати оставащата сума.

Шейнберг се съгласиха да не изискат правото си по договора за сливане през 2017. Те предизвикат Amaya да положим съответните усилия да издаде нови акции, за да се финансира всички неплатени суми от отсрочената покупна стойност.

Новото споразумение с Шейнберг ще позволи на Amaya да депозира наличните парични средства през цялата 2017 г., за да изплати дълга си изцяло, което ще предотврати „поемане на допълнителен срочен дълг, с изменение на таксите и свързаните с тях разходи и разноски.“

Рафи Ашкенази, главен изпълнителен директор на Amaya Inc., коментира: „Ние вярваме, че сегашния ни план предполага растящи парични потоци на нашия бизнес модел и ще ни позволи да продължим да инвестираме в успеха на нашия бизнес, като същевременно отговаря на предшестващите ни договорни задължения към бившите собственици. Въз основа на нашите операции и действия през 2016 г., ние сме уверени в способността си да изплати остатъка от цената на разсрочено покупна стойност. „

Вашият коментар